Masz zespół? Zagraj na Rock May Festival!

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja zespołów na XV edycję festiwalu Rock May Festival, który odbędzie się w dniach 6-7 maja w Skierniewicach.

Główną nagrodą jest czek na kwotę 5000zł. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Organizatora pod TYM adresem.

Warunki uczestnictwa

Konkurs dotyczy zespołów i solistów, grających szeroko rozumianą muzykę rockową.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły, które:

prześlą kartę zgłoszenia i materiał demonstracyjny z trzema utworami w formacie MP3 na email: [email protected] do dnia 15.04.2016, przyślą materiały informacyjne o sobie na karcie zgłoszenia, przyjmą warunki zawarte w regulaminie. Dokumenty tekstowe powinny być przesłane w programach edycyjnych tekstu z wyłączeniem form graficznych(JPG ,BMP itp) oraz PDF.

Procedura konkursowa

 1. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów fonograficznych przesłanych przez zespoły i wyłoni 10 podstawowych uczestników konkursu oraz 5 zespołów tzw.rezerwy.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich konkursów
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć zespoły które mają podpisany kontrakt z firmami fonograficznymi
 4. Organizator w terminie do 22 .04 b.r. poinformuje pisemnie, telefonicznie lub emailem zespoły zakwalifikowane do konkursu.
 5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu są zobowiązane wpłacić akredytację w wysokoœci 10zł od każdego członka zespołu w terminie do 5 dni od chwili rozstrzygnięcia kwalifikacji. Nie wpłacenie wyżej wymienionej kwoty oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie.
 6. Konkurs odbędzie się w Skierniewicach w dniu 7 maja 2016 r. (sobota)
 7. W ramach konkursu należy wykonać maksymalnie 3 utwory – czas całoœci występu do 20 min obecnoœści na scenie łącznie z podłączeniem instrumentów do aparatury nagłoœnieniowej.
 8. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, których pula wynosi 5000 zł
 9. Udział w przesłuchaniach konkursowych oznacza zgodę na rejestrację audiowizualną oraz fotograficzną występów konkursowych oraz na wykorzystywanie zapisu tych mediów w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatorów konkursu .
 10. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie finałowym.
 11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz ewentualnego zakwaterowania, na prośbę zainteresowanych mogą wskazać takie miejsca.
 12. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaœśniający, perkusję oraz 3 wzmacniacze gitarowe. W karcie zgłoszenia prosimy o okreœlśenie specjalnych potrzeb sprzętowych.
 13. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych
 14. Dziennikarze i obserwatorzy mogą uczestniczyć w festiwalu zgłaszając swój akces do dnia 29 .04.2016r.